Privacy

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Salon Blinks de privacy in de praktijk brengt en
uw recht op privacy respecteert en beschermt.

Gebruik van persoonsgegevens
Salon Blinks gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of
waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Salon Blinks worden verstrekt om te verwerken.
Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kan de volgende gegevens verzamelen:

* Naam, adres en woonplaats
* Geslacht
*Emailadres
* Telefoonnummer
* Gegevens betreffende uw gezondheid
* De naam van uw zorgverzekeraar
* De naam van uw andere zorgverleners
* Tijdstip van uw afspraak
* Betalingsgegevens
* IP-adres

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan de derden die direct
betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Salon Blinks, of tenzij enige wettelijk
bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging
Salon Blinks neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang
tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring
of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichtingen
zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die d.m.v. links met deze website
zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier
met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen
alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer
wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze
servers of die van betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Wijzigingen in deze privacy- en cookiesverklaring

Salon Blinks houdt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient
aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u ten allen tijden contact met Salon Blinks opnemen.

Contact
Salon Blinks

Van Egmondss
traat 29
2722 BG Zoetermeer
079-3315523
Salonblinks@hotmail.com
KvK Haaglanden 27145493
2005-2020 Schoonheidssalon A.J.C. van den Blink-Kramer | design: W. van Leeuwen | Privacy